Koop-een-tuinhuisje.nl
Categorieën
Productfilter Sluiten
088 - 22 66 300
Advies nodig?
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.


HOE LANG MAG IK DE PRODUCTEN RETOURNEREN?
U mag tot 60 dagen na de aankoop laten weten dat u van de koop afziet. Wij vergoeden alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die door ons in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u de herroeping meldt. Tenzij u ons aanbiedt het product zelf af te halen, zullen we wachten met terugbetalen totdat we het product hebben ontvangen of totdat u dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wij gebruiken voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u een andere betaalmethode wenst. De terugbetaling is kosteloos voor u. U mag tot 60 dagen na de aankoop laten weten dat u van de koop afziet. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. Na deze melding heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen. Ongebruikt, wil zeggen dat deze geen gebruikerssporen heeft. U mag uiteraard wel de doos openen om te bekijken of het product aan de opgegeven specificaties voldoet. Als een product beschadigd of gebruikt is, dan kunnen wij kosten in rekening brengen voor de waardevermindering. Wij nemen de verzendkosten van de heenzending voor onze rekening. De retour verzendkosten zijn dan voor u. U kunt het modelformulier voor herroeping terug vinden in de bijlage van onze algemene voorwaarden.

HOE LANG IS DE GARANTIE OP DE PRODUCTEN?
U heeft op alle producten 12 maanden fabrieksgarantie op productiefouten. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten

KLACHTEN
Klachten over een product moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. U kunt uw klacht indienen via info@laagsteprijsgarantie.com. Gelieve tevens foto's toe te voegen, zodat we uw klachten goed in behandeling kunnen nemen. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt door ons binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)


 

Foto